Om Södra Vi Svets

Södra Vi Svets AB startade 1988.

Vi finns i ändamålsenliga lokaler mitt i Södra Vi. I takt med att vi växt och utvecklat bolaget har vi byggt ut, inte mindre än 6 gånger har det blivit genom åren.

Hos oss är ingenting omöjligt så länge det gäller svetsning och mekaniska arbeten.

Vi är i dagsläget 6 anställda.