Stomme till utbyggnad

Förberedd i verkstaden och därfter svetsad på plats.